OFERTA:

Oferujemy wielobranżowe projekty budynków jak i wnętrz. Zajmujemy się nie tylko przygotowaniem dokumentacji ale również obsługą administracyjno prawną inwestycji jak i multibranżową koordynacją procesu budowlanego. Budujemy zaufanie w oparciu o sprawną komunikację, dbałość o jakość dokumentacji i nadzór nad właściwą realizacją inwestycji.

Specjalizujemy się przede wszystkim w:

  • przebudowach i przekształceniach
  • projektach domów i obiektów wielorodzinnych
  • projektach budynków biurowych
  • projektach wnętrz

OFERTA >> PRACE ANALITYCZNE I POPRZEDZAJĄCE PROJEKTOWANIE:

Analizy chłonności działki/terenu

Usługi z tego zakresu służą precyzyjnemu określeniu potencjału działki wynikającego z jej cech fizycznych, lokalizacji, uwarunkowań prawnych i przestrzennych. Podstawowe usługi z tego obszaru to:

  • Analiza terenu pod kątem możliwości jego wykorzystania – jeszcze przed jego zakupem.
  • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie pod kątem: infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy), warunków gruntowo-wodnych, oraz przepisów Prawa Ochrony Środowiska

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego budynków

W przypadku przebudowy lub adaptacji istniejącego obiektu konieczne jest określenie jego faktycznego stanu, a także potencjału zmian funkcjonalno-przestrzennych. W ramach usługi wykonywane są:

  • Analiza i porównanie dokumentacji archiwalnej ze stanem faktycznym.
  • Wizja lokalna i pomiary weryfikujące z uwzględnieniem elementów instalacji.
  • Odkrywki i pomiary fundamentów i elementów konstrukcji.
  • Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obrazującej stan rzeczywisty obiektu .

Analizy urbanistyczne

^